Inte rädda men förberedda!

Läs generalsekreterare Bo Stennabbs ledare i senaste numret av Försvarsutbildaren.

När jag skriver den här ledaren har jag precis återvänt från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och det har nog inte undgått någon att ett tal på konferensen fick särskilt mycket uppmärksamhet. Det var när ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vände sig till hela svenska folket med budskapet att det kan bli krig i Sverige. Bland annat uttryckte ministern oro över att upprustningen av det civila försvaret inte går snabbt nog och han uppmanade alla, från chefer och
kommunalråd till privatpersoner, att ”sätta i gång”.

På det stora hela präglades konferensen av ett allvarligt tonläge, något som förstås är föranlett av ett allvarligt omvärldsläge. Trots det känner jag mig hoppfull, då det är tydligt att flera aktörer har ”vaknat” och påbörjat sina arbeten med att stärka totalförsvaret. Detta märker vi i Försvarsutbildarna bland annat på att många nya uppdragsgivare kontaktar oss för att få veta mer om hur de kan få stöd av frivilligheten.

Förra året var framgångsrikt

Samtidigt är det fler och fler enskilda personer som hör av sig och vill göra en insats för totalförsvaret och det är framför allt på den civila sidan som ökningen sker. Förra året var Försvarsutbildarnas bemanningsansvar för den civila sidan
för första gången större än för Försvarsmakten. Mer om vad vi uppnådde under 2023 och vilka utmaningar vi står inför 2024 kan ni läsa om på sidan 11, där jag summerar året som gått.

I vår huvudartikel i årets första nummer av tidningen får ni möta frivilliga i några av de Räddning- och röjningsstyrkor som Försvarsutbildarna hjälpt olika länsstyrelser att utbilda. För några av de nyutbildade tog det bara ett par veckor innan de fick hjälpa till vid sin första brand – och strax därefter vid en
översvämning.

I kommande nummer kommer ni att få möta flera av de avtalsbefattningar som Försvarsutbildarna arbetar med. Med tanke på budskapet från rikskonferensen i Sälen känns det väldigt bra att notera att vi har god fart på arbetet med avtalsbefattningar och att intresset är stort, både från uppdragsgivare och frivilliga.

I det här numret lyfter vi även synen på oss själva som organisation och den verksamhet vi bedriver. Det är ett viktigt och angeläget område att belysa inte enbart för oss själva, utan även gentemot våra uppdragsgivare och samhället i
stort. Det intressanta resonemanget återfinns under vinjetten ‘Totalförsvarsinformation’.

Skapa kunskap i stället för oro

En förändrad värld med ökad oro på flera platser jorden runt och ett krig som pågår i vår omedelbara närhet manar naturligtvis till eftertanke. Rysslands aggressiva invasion av Ukraina har snart pågått i två år och konflikten i Mellanöstern ser tyvärr inte ut att gå mot en fredlig lösning i närtid. För svensk del har väntan på ett fullvärdigt medlemskap i Nato blivit lång.

Läget är allvarligt och det finns all anledning att påminna om detta. Det handlar dock mer om att skapa ökad kunskap, engagemang och en vilja att förbereda sig. Om var och en av oss tar ansvar för vår säkerhet, oavsett vilken typ av kris det
handlar om, skickar vi även en signal till vår omvärld att vi som nation är redo att ta vårt ansvar när det krävs.

Det är viktigt att vi alla förstår allvaret i situationen, men det är lika viktigt att inte skapa onödig oro. Vi i Försvarsutbildarna har en viktig uppgift att på olika sätt fortsätta bidra med information och kunskap till allmänheten.

Vi ska inte vara rädda, men vi ska vara förberedda!

Bo Stennabb, generalsekreterare

Här kan du läsa hela tidningen.