Inställda kurser

Försvarsmakten har tagit beslut om att ställa in 34 av våra kurser som skulle ha genomförts i höst.

I samband med att planerade utbildningar inte kunnat genomföras enligt plan på grund av Coronapandemin har ett omfattande arbete gjorts av Försvarsutbildarna för att hitta nya datum efter den 1 september så att inga kurser skulle behöva ställas in. Arbetet har gjorts av de regionala utbildningsledarna i samråd med stödjande organisationsenheter och militärregioner inom Försvarsmakten. Prioritet ett har varit att genomföra all befattningsutbildning till Hemvärnet för att säkerställa att krigsorganisationens behov, men även instruktörsutbildningar samt folkförankring genom försvarsinformation och ungdomsverksamhet vi lyckats att hitta tidpunkter för att kunna genomföra.

Trots det gedigna arbetet har nu Försvarsmakten ställt in 34 kurser i höst som Försvarsutbildarna skulle ha genomfört. Nästan alla kurserna ställs in på grund av att Försvarsmakten inte kan ge det stöd som behövs för att genomföra kurserna, trots att flera av dem genomförs på Försvarsutbildarnas kursgårdar. I något fall hänvisar Försvarsmakten till svårigheter att minimera smittspridning. Försvarsutbildarna ser det som mycket tråkigt då det bland annat innebär att 90 hemvärnssjukvårdare och 25 pionjärsoldater inte får genomföra sin befattningsutbildning. Vidare ställs ungdomskurser för 85 ungdomar in och tre olika instruktörsutbildningar samt 22 Military Weekends som är den enda ”Prova på utbildningen” som är öppen för vem som helst som är intresserad av en karriär i Försvarsmakten.

–  Vi bedömer att det kommer att behövas utökade uppdrag med tydliga ambitionshöjningar i relation till den gjorda planeringen för 2021 som vi gjort tillsammans med Försvarsmakten så att inte de inställda befattnings- och instruktörskurserna ska få negativa effekter på kommande verksamhet under flera år säger Ulf Hammarlund som är Försvarsutbildarnas utbildningschef.

 

Med vänliga hälsningar

Bengt Sandström, generalsekreterare