Informatörer sökes

Informatörer sökes till nationell beredskapsutställning för gymnasieungdomar.

Är du medlem i en frivillig försvarsorganisation, har intresse för totalförsvarsfrågor och vill möta unga i ämnet krisberedskap och totalförsvar?

Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som informatör i ett samarbete med MSB när en beredskapsutställning turnerar runt i landet. 

Under 2022–2024 kommer utställningen ”Rädd eller beredd? Upplev krisen och testa din beredskap – en livsviktig utställning” att besöka utvalda gymnasieskolor i varje region.

Syftet är att öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap vid kris och krig. Vi frivilliga försvarsorganisationer har en särskild roll inom försvarsupplysning och har därför fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer.

Utställningen görs i samarbete mellan MSB, Statens Försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet i form av en mobil container. På varje ny plats möter lokala/regionala informatörer upp och bemannar utställningen. Nu rekryterar vi till en särskilt framtagen informatörsutbildning.

Vi söker dig som vill medverka i denna unika satsning och möta en yngre målgrupp i högaktuella och viktiga frågor. Din uppgift är att möta ungdomarna vid besöket och berätta om vad som sker i utställningen, fånga upp reaktioner och frågor, och stimulera till reflektion. Vi välkomnar alla ansökningar, men kommer att prioritera sökande i åldersgruppen 20–30 år. Det viktigaste är att du har intresse av totalförsvarsfrågor, gillar att möta människor, är bra på att lyssna och engagera, samt är en professionell företrädare för uppdragsgivaren.

Du ska kunna medverka på en utbildning 1-3 september i Uppsala samt arbeta 2–3 dagar under en tvåveckorsperiod. Arbetet sker på dagtid och därför är det en fördel om du har ett flexibelt arbete eller kanske studerar. Informatörerna får utbildning och ersättning för sitt arbete.

Låter det här som något för dig? Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation – skicka in din intresseanmälan direkt, sista ansökningsdag är 16:e Juni. I början på maj lämnas besked om du blivit antagen. Är du inte medlem men vill bli det? Läs mer här.

För frågor om uppdraget eller din ansökan, kontakta projektledaren Tina Nordén, tina.norden@civil.se

Länk till ansökningsformulär – https://bkrn.se/beredskapsinformator