Hur beredd är du?

Nu har vi lanserat det sista scenariot av tre där du kan testa hur förberedd du är inför en kris.

Testa hur förberedd du är inför en kris – klicka dig fram i scenariot och svara på frågor.