Höjning av instruktörsarvodena

Arvodet för instruktörer som tjänstgör i frivillig försvarsverksamhet har höjts från och med 2023-01-01.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat att höja arvodet för instruktörer som tjänstgör i frivillig försvarsverksamhet från och med 2023-01-01.

De nya arvodena är 1 702 kr/dag för veckokursarvode och 246 kr/timme i timarvode.

Maxbeloppet för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) har höjts till 1 295 kr/dag.

Resekostnadsersättning för resa med egen bil till kurs har höjts till 25 kronor per mil.