Försvarsutbildarna Gävleborg

Aktuellt :

Styrelsen söker :

Sekreraterare

Regional ungdomsledare

Ungdoms instruktörer

Styrelseledamöter samt ersättare

Kursinstruktörer

Kurschefer

FDS informatörer

Kursadjutanter

Utbildningsledare

Valberedning

-Anmäl ditt intresse till mailaddressen nedan.

E-post: gavleborg@forsvarsutbildarna.se

Genomförd verksamhet :

2023 04 14    Arbetsdag på Julbergs skjutbana – 8 st deltog

2023 11 10-12    Military Weekend – Söderhamn  – Inställt

2023 09 03   Arbetsdag på Julbergs skjutbana – 8 st deltog

2023 07 01-14     GU-F ,  Livgardet    – 37 st elever deltog

2023 04 09   Arbetsdag på Julbergs skjutbana – 6 st deltog

2023 03 12 – Planeringsdag Julbergs skjutbana –  7 st deltog

2023 03 25  Sjukvård , Plats Gävle   -INSTÄLLT-

2023 02 26 – 03 03   Vinterkurs grunder för ungdomar ,Ånn

2023 02 18  Baskurs för ungdomar, Gävle -INSTÄLLT-

2022 11 11-13        Military Weekend    -INSTÄLLT-

2022 09 10 – 23     GU-F , 11 st deltog – alla godkända

2020 08 21   Arbetsdag på Julbergs skjutbana – 8 st deltagare

2022 06 11-12 Ungdomsskytte  ,  8 st deltog

2022 04 23-24   Baskurs/ Intro/O-Plats för ungdom

2022-04-03  Arbetsdag på Julbergs skjutbana , 13 st deltog

2022-03-13 Infoträff för ungdomar , 10 st deltog varav alla blev medlem.

2022-01-17 Infoträff för ungdomar -INSTÄLLT-

2021-09-24   Arbetsdag på Julbergs skjutbana ,  3 st deltog.

2021-09-11  tom 24  -INSTÄLLT-   GU-F  på Marma skjutfält. -INSTÄLLT-

2021-09-05   Arbetsdag på Julbergs skjutbana 7 st deltog,

2021-04-11   Arbetsdag på Julbergs skjutbana, 12 st deltog

2021-03-27   Soldatprov för ungdomar – 5 st deltog i Hälsingl. och 10st i Gästrikl.

2020 11 07 – Kallt Väder + Förevisning

2020 10 10 – Ungdoms verksamhet I Gävle ( GBG )  – 19 st deltog

2020 09 13   Arbetsdag på Julbergs skjutbana – 7 st deltagare

2020 09 05  UNGDOMSverksamhet i Gävle – 17 st deltagare

2020 04 12  Arbetsdag på Julbergs skjutbana kl 09-17  . 8 st deltog

2020-03-22  Årsstämma med 5 deltagare på plats och ca 20 på distans

2020-03-14  Baskurs för ungdomar   – totalt 25 deltagare

2020-02-02  Informationsträff för ungdomar      Plats:  Soldathemmet i Gävle  ,25 deltagare.

2019-12-07  FDS/ Julavslutning , För ungdom   Plats: Gävleborgsgruppen i Gävle

2019-10-12 tom 13   Höstlövet , Ungdomsövning anordnad av Gävleborgsgruppen , 28 st ungdomar deltog.

2019-09-21 Överlevnad/Sjv  , För ungdomar       Plats: Gävle

2019-09-07  tom 20    GU-F    , Genomfördes i Söderhamn!

2019-08-23 tom 25     Sagamarchen i Norge  , 9st deltog varav 4 ungd.

2019-08-16- tom 18 Ungdomstävligen på HVSS , 6 st ungdomar deltog

2019-06-29    Studiebesök på Militärhögskolan och Armèmuseum , för ungdomar,

2019-05-11-12   Vårsol  – Ungdomsövning i Söderhamn , 27 st deltog

2019-04-27    CBRN / Brand för ungdomar

2019-03-30      Idrott/Hälsa  i Gävle för ungdomar

2019-03-22-24  Military Weekend i Söderhamn

2019-03-18     FDS! i Bollnäs på Scandic hotell –

2019 02 16 –  Intro/Baskurs/Vapentjänst  – 34 st ungdomar deltog
2019 01 12 –Samling/Försvarsupplysning , Gävle  –  29st deltagande ungdomar
2019 01 10   Informationskväll Hälsingland  Tors 18:00 · Funemässen Restaurang,
Flygstaden · Söderhamn

2019 01 10    Informationkväll Gästrikland  Tors 18:00 · Soldatkyrkan · Gävle

2018 10 20-21    Överlevnad grunder för ungdomar i Söderhamn

Vi rekryterar och utbildar frivilliga till främst Försvarsmaktens behov samt den civila krisberedskapen. Vi har även en aktiv ungdomsavdelning samt driver och förvaltar Julbergs skjutbana i Söderhamn.

Sociala medier

Kontakt

E-post: gavleborg@forsvarsutbildarna.se

Medlemsavgiften är 100 kr/ kalender år och betalas enklast via Bg 5725-7560 eller via swish 123 554 61 30. Glöm inte att skriva för och efternamn och födelsedata.