Försvarsutbildarnas Riksstämma

Med en fanfar och inledningstal av Försvarsutbildarnas ordförande Mats Ström öppnades årets Riksstämma som genomförs på Tylebäck kursgård.

Här kan ni läsa Mats inledningstal:

”Sverige 500 år. Från envälde till demokrati. Från bondesamhälle till högteknologisk nation. Från fattigdom och svält till välfärd och överflöd. Ett land i fred i över 200 år.

Under dessa 500 år har vi varit självständiga och kunnat utveckla vår frihet i fred.

Nu står vi inför nya utmaningar att värna vår självständighet. Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde kräver ökad säkerhet. Vi överger militär alliansfrihet till förmån för medlemskap i försvarsalliansen Nato. I samband med detta intensifiera vi vårt militära och säkerhetspolitiska samarbete med våra nordiska grannländer. Vi skapar en nordisk försvarsbarriär mot hot och risken för angrepp österifrån. Inte sedan freden 1815 har Sverige så radikalt förändrat den säkerhetspolitiska inriktningen. Inte sedan Kalmarunionen på 1500- talet, som vi bröt oss ur 1523, står de nordiska länderna enade och samman i en och samma försvarsallians. Varför? Därför att vår självständighet som nation är hotad och då är vi beredda att förändra vår frihetsgrad till förmån för ökad säkerhet. Ett annat perspektiv är: genom aktivt medlemskap i Nato och EU skapar vi som en liten nation större möjlighet till inflytande över de beslut som påverkar vår välfärd, utveckling, fred och frihet. Alla de frågor som hotar vår självständighet som nation.

Ett demokratiskt samhälle fungerar inte utan medborgarnas vilja, engagemang och gemenskap. Ibland krävs det uppoffringar i form av blod, svett och tårar. Det är viktigt att förstå och acceptera att det svenska samhället består av människor och utan dem inget Sverige.

Ett engagemang i de frivilliga försvarsorganisationerna är ett viktigt bidrag till nationens självständighet. Hur stort ditt engagemang är beror på dina personliga förutsättningar och möjligheter att bidra. Det viktigaste är att du är med och involveras i gemenskapen. För att kunna bygga motståndskraft mot olika former av hot och angrepp krävs insikt och vilja hos den enskilde invånaren. En hög försvarsvilja skapar motståndskraft. Motståndskraft skapar tröskeleffekt mot inre och yttre hot.

Försvarsutbildarna har alla förutsättningar att spela en viktig roll: att bygga försvarsvilja och medverka till motståndskraft i samhället.  Under överskådlig tid kommer vi att vara utsatta för påfrestningar i större och mindre omfattningar. Utan frivilliga insatser kommer inte Sverige klara av alla svåra påfrestningar. Därför blir ditt personliga engagemang, vilja och mod så viktigt. Det är i svåra tider som vi behövs och efterfrågas. Försvarsutbildarna bidrar till gemenskap, trygghet och beredskap. Och därmed är vi en viktig länk till att skapa försvarsvilja och motståndskraft. Tillsammans blir vi starka. Medlemskap i Nato skapar förutsättningar för ytterligare 500 år som självständig nation. Ett Sverige för dig och mig!”