Vi stöttar myndigheter

Försvarsutbildarna har fått frågor om att bistå med förstärkningsresurser i samband med spridningen av Coronaviruset.

Det handlar om att förstärka med utbildade medlemmar som har avtal när myndigheternas resurser inte räcker. Just nu är kriskommunikatörer från Criscom engagerade i uppdrag. Även CBRN-förbundet har förstärkt en myndighet med CBRN-expertis. I dagsläget är därutöver det ca 15 kriskommunikatörer som anmält att de kan delta som förstärkningsresurser om behov uppstår.

Flera myndigheter har ställt frågor om att få kriskommunikatörer som kan hjälpa eftersom de egna resurserna inte räcker. Belastningen på flera myndigheter är så stor att de arbetar i skift. Det handlar både om myndigheter som har avtal med kriskommunikatörer som ska förstärka vid kris men även myndigheter som inte har några avtal. I de senare fallen handlar det om att ”låna” kommunikatörer som är placerade på andra myndigheter. En viktig del i arbetet som Criscom genomför är att stämma av med de myndigheter som har avtal med våra medlemmar om de själva tror att de kan behöva sina kriskommunikatörer eller om de kan lånas ut till andra myndigheter.

Under våren kommer vi återigen ta dialogen med alla våra uppdragsgivare om att säkerhetspröva alla våra frivilliga som har avtal för att vara förstärkningsresurser så att de kan nyttjas fullt ut.

Fotot är en genrebild från en tidigare övning.