Försvarsforum i Almedalen

En redogörelse och kommentarer till Försvarsberedningens rapport Värnkraft var ämnet när Försvarsforum genomfördes i Almedalen.

Beredningen ordförande genomförde en engagerad presentation av ett antal huvudbudskap i utredningstexten och efterföljande kommentarer var positiva till beredningens arbete. Kärnan i kommentarerna av experter från FOI, MSB, Försvarsmakten och Kungl Krigsvetenskapsakademien var att även om rapporttexten är i takt med tiden så representerar förslagen, om än dessa innebär en kvalitativt och kvantitativt förbättrad organisation, en grundförmåga där slutresultatet kommer att återspegla balansen mellan nödvändig förmåga hos totalförsvaret och det politiskt möjliga.

Försvarsforum är ett samarbeten mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Kristoffer Bäckström