Falska anklagelser

Med anledningen av förfrågningar på sociala medier vill vi förtydliga vilka vi samarbetat med för att ta fram filmer om föreläsningen För din säkerhet!.

Med anledningen av förfrågningar på sociala medier vill vi förtydliga vilka vi samarbetat med för att ta fram filmer om föreläsningen För din säkerhet!. Vi har enbart samarbetat med Huddinge kommun. Inspelningarna är gjorda i kommunhuset i Huddinge där våra frivilliga har deltagit.

Därefter har Huddinge kommun översatt filmerna till olika språk för att nå fler kommunmedborgare. Vidare har Huddinge kommun valt att samarbeta med ABF Huddinge, Svenska kyrkan och studieförbundet Ibn Rushd för att visa filmerna i sina lokaler för kommunmedborgare som inte har tillgång till Internet. Försvarsutbildarna har inget samarbete med någon av dessa organisationer utan enbart Huddinge kommun.

 

I nyhetsflödet på sociala medier fanns i helgen en artikel som lät påskina att det fanns kopplingar mellan Försvarsutbildarna och en extrem islamistisk organisation. Påståendet är absurt och saknar all grund.

Försvarsutbildarna är en demokratiskt uppbyggd frivillig försvarsorganisation som står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet.

Om du inte läst artikeln eller fått upp den i ditt nyhetsflöde på dina sociala medier så låt detta mejl bero. Vi vill nämligen inte ge ”fake news” större spridning än vad den aktuella artikeln redan fått och länkar därför inte till den då det innebär att den skulle få fler visningar. Om författaren av artikeln hade vinnlagt sig om en minsta grundläggande faktainsamling och haft ett journalistiskt och källkritiskt förhållningssätt hade den aldrig skrivits.

Fakta är:

Försvarsutbildarna har i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att öka kunskapen om den enskilde individens kunskap och förmåga att klara sig själv vid kriser. Vad kan just du göra innan, under – och även – efter krisen för att minska de negativa konsekvenserna för dig och samhället?

Vi har tagit fram ett koncept som vi kallar För din säkerhet!. Det är en informationsträff på tre timmar där allmänheten får lära dig vad hen kan göra för att klara sig själv och sin familj vid en kris i samhället. Framförallt hur man redan idag kan förbereda sig. Ämnen som ingår är t ex vad man kan tänka på att ha i sin krislåda, hur man hittar bekräftad information vid en kris, hur mycket vatten behövs hemma om det inte finns vatten i kranen och hur kan man använda toaletten när det inte finns vatten i vattencisternen.

Föreläsningarna genomförs av frivilliga informatörer över hela Sverige. Under 2019 genomförde vi mer än 100 föreläsningar och de koncentreras till den nationella krisberedskapsveckan som MSB arrangerar. Inom ramen för detta har Försvarsutbildarna samarbetat med flera olika kommuner. I detta genomför Försvarsutbildarna också samarbete med Huddinge kommun med regelbundna föreläsningar i kommunfullmäktiges sal i kommunhuset för att öka medborgarnas kunskap om hur man kan förbereda sig inför en kris. Huddinge kommun har frågat oss om vi tillsammans kan filma en föreläsning så att medborgarna kan ta del av föreläsningen även under Coronapandemin. Efter samråd med MSB beslutade vi att spela in föreläsningen i samarbete med Huddinge kommun. Föreläsningen kommer att bli tre 15-minutersfilmer som kommer att finnas på vår Youtube-kanal lagom till att krisberedskapsveckan startar den 11 maj. Precis detta kan man läsa om på Facebook där vi den 23 april skrev om inspelningen.

Det är naturligtvis att slå in öppna dörrar och ingen nyhet men det är viktigt att förstå att ryktesspridning och desinformation förekommer på sociala medier i stor omfattning. Om du ännu inte sett filmen – Bli inte lurad! så rekommenderar vi att du gör det. Du hittar du den på vår Youtube-kanal, https://www.youtube.com/watch?v=vD8XS9xUc4g

 

Låt oss bibehålla vårt fokus, hålla avstånden och tvätta händerna och med önskan om en fortsatt bra dag – håll er friska,

Med vänliga hälsningar
Bengt Sandström, Generalsekreterare