Ett framgångsrikt 2023

Fler och fler vill göra en insats för totalförsvaret och allt fler civila myndigheter vill ha hjälp av frivilligheten.

Förra året var bemanningsansvaret för den civila sidan för första gången större än för Försvarsmakten.

Under 2023 genomförde 625 personer Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) med godkänt resultat och det är nästan 150 personer fler än tidigare rekordår. Drygt 1 000 civilanställda i Försvarsmakten har fått kombattantutbildning och kan därmed lösa sina krigsuppgifter fullt ut. Efterfrågan från det civila försvaret har ökat och nya uppdragsgivare tillkommer successivt. De civila uppdragen under förra året handlade bland annat om räddnings- och röjningsstyrkor, förstärkningsresurs skyddsvakt och sjukvårdsutbildning.

– 2023 var första året då vårt bemanningsansvar för den civila sidan var större än för Försvarsmakten, säger Bo Stennabb som är Försvarsutbildarnas generalsekreterare.

Ökat intresse för att bidra
Hela 2023 präglades, liksom året innan, av situationen i omvärlden. Kriget i Ukraina har på olika sätt fortsatt att påverka organisationens verksamhet och precis som föregående år märks ett förhöjt intresse och en bred vilja att söka frivilligavtal inom totalförsvaret. Många nya uppdragsgivare har även kontaktat Försvarsutbildarna för att få veta mer om hur de kan få stöd av frivilligheten. Huvudpunkten vid det årliga aktörsmötet, som främst riktar sig till civila beredskapsmyndigheter, är att berätta hur Försvarsutbildarna kan stödja dem på olika sätt.

– Till förra årets möte kom 37 personer från 25 olika aktörer, flera som vi tidigare inte haft några avtal med, berättar Bo Stennabb.

Samtidigt har Försvarsutbildarnas sedan länge största uppdragsgivare, Försvarsmakten, varit hårt ansatta av rådande omvärldsläge och fått använda avsevärda resurser till stöd för Ukraina. Detta samtidigt som man arbetat med tidigare politiska beslut om att genomföra tillväxt och förberett sig för ett Nato-medlemskap.

– För oss har det fått till följd att utlovat stöd från Försvarsmakten inte kunnat lämnats fullt och det har påverkat vissa av våra utbildningar negativt, säger Bo Stennabb.
– Det är dock viktigt att påpeka att vi, trots detta, har genomfört en mycket omfattande verksamhet, där flera nya rekord har satts både när det gäller antal kurser och antal utbildade.

Medlemmarnas arbete avgörande
Arbetet med föreläsningar i hemberedskap och försvarsinformation fortsatte även under 2023, dock inte i fullt lika stor utsträckning som i samband med specialsatsningarna 2022.

De gemensamma samlingarna i form av regionala samordningsmöten, riksstämma och höstkonferens är avgörande för att kunna bedriva en professionell och omfattande verksamhet.

– Vår regionaliserade modell, där ansvaret för utbildningsuppdragen ligger på våra förbund är en förutsättning för att vi som organisation ska kunna åta oss den mängd uppdrag vi gör, och de gemensamma samlingarna behövs för att vi ska kunna samordna oss och lära av varandra, säger Bo Stennabb.

Området som har de största utmaningarna, både förra året och framåt, är ungdomsverksamheten.

Här har vi fått lägga mycket kraft på att föra en dialog med våra uppdragsgivare och på att finna egna konstruktiva lösningar som vi hoppas ska bära frukt inför kommande år, avslutar Bo Stennabb.

Text: Anna  Widerberg