En reflektion över vår tid

Läs generalsekreterare Bo Stennabbs ledare i senaste numret av Försvarsutbildaren.

Om du som läsare av denna ledare tror att rubriken kommer att följas av en fördjupad reflektion över vår samtid och sakernas tillstånd i vår omvärld måste jag tyvärr göra dig besviken. Det här är snarare en reflektion över hur vi använder vår tid, eller över tiden som begrepp rent generellt.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan jag tillträdde som generalsekreterare i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Då var vi på väg ut ur en pandemi och fokus för organisationen låg på hur vi på bästa sätt skulle kunna återuppta vår verksamhet efter ett par år av begränsad verksamhet och restriktioner för fysiska sammankomster. Knappt tre månader senare var det krig i Europa och vår verksamhet inte bara återstartade, men rivstartade med en tillströmning av nya medlemmar så stor att vi knappt hann ta hand om dem och nya uppdragsgivare som stod på kö för att få hjälp med att återuppbygga totalförsvaret.

Tiden är inte oändlig
Idag är vi över 30 000 medlemmar och vi har uppdrag som innebär att vi ska personalförsörja cirka 1000 befattningar inom Försvarsmakten och lika många inom de civila delarna av totalförsvaret. Trenden pekar dessutom på att uppdragen kommer att öka. Tiden för att åstadkomma detta är inte oändlig. Enligt många experter gör vi bäst i att skynda, men dygnet har ju inte mer än 24 timmar. Tiden ska dessutom räcka till mer än att enbart rusta vårt totalförsvar. Även om jag är oerhört tacksam och imponerad över all den tid väldigt många av er lägger på att engagera er i vår verksamhet, så inser jag att det till största delen handlar om er fritid. Tid som ni därmed är fria att lägga på det ni tycker är viktigt och roligt för just er.  Det är därför en glädje för mig att kunna berätta att ert frivilliga arbete ger fantastiska resultat. Förra året nådde vi till exempel närmare 3000 personer med våra föreläsningar i hemberedskap för allmänheten. Dessa 3000 personer använde sammanlagt 9000 timmar av sin fritid för att lära sig mer om sin beredskap, vilket motsvarar 225 normala arbetsveckor. Jag skulle kunna fortsätta rada upp exempel om tusentals avsatta timmar för medlemsaktiviteter, utbildningsdagar och så vidare, men jag tror ni förstår min poäng.

Tillsammans uträttar vi storverk 
Medellivslängden i Sverige är idag drygt 80 år, eller ungefär 700 000 timmar. Av dessa går cirka en tredjedel åt till att sova och en femtedel till att arbeta, eller studera. Kvar blir cirka 300 000 timmar, som ska räcka till att pendla till skola och arbete, handla, laga mat, tvätta, hämta på förskolan, lämna till träning, betala räkningar och andas ut. I slutänden har vi därmed kanske inte så mycket tid att lägga på sådant vi väljer själva. Tanken med denna sifferstatistik är dock absolut inte att göra er deprimerade över hur lite fritid ni egentligen har. Jag vill snarare påminna om att använda tiden på det sätt som känns bäst just för dig. I perioder av ditt liv finns det förhoppningsvis tid att på något sätt delta i den verksamhet vi i Försvarsutbildarna bedriver. Även om du kanske bara har möjlighet att avsätta enstaka timmar, så blir dessa snabbt många när fler är med och bidrar med sin tid. I tider som dessa kan det behövas…

Bo Stennabb, generalsekreterare

Här kan du läsa hela tidningen.