Din insats är viktig

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation - du behövs

Din insats är viktig för Sveriges beredskap. När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.
Mer information om frivilliga försvarsorganisationer hittar du på www.frivilligutbildning.se