Åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

För att bidra till en begränsad smittspridning anpassar vi vår verksamhet från den 8 december.

Försvarsutbildarna följer regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 och anpassar regelverket för verksamhet från den 8 december. De anpassningar som genomförs nu gäller till den 31 januari om inga ändringar från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller våra uppdragsmyndigheter kommer innan dess.

Individer som inte är fullvaccinerade (2 doser) uppmanas att avstå från kursverksamhet och övrig verksamhet. Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.

Försvarsutbildarna rekommenderar att alla som erbjuds vaccin ska vaccinera sig, om inte för sin egen säkerhet, så för samhällets.

Tillfälliga anpassningar för kurser som genomförs i december och januari

  • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare åker egen bil.
  • Biljetter som bokas ska vara ombokningsbara.
  • Enkelrum erbjuds om det är möjligt. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.

Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Försvarsutbildarnas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare