Anpassningar för att minimera smittspridningen

Försvarsutbildarna ställer in alla planerade kurser i Skåne som skulle ha startat före den 17 november.

Försvarsutbildarna ställer in alla planerade kurser i Skåne som skulle ha startat före den 17 november för att bidra till en minskad smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län. Vi kommer att se över om någon av kurserna kan flyttas till andra delar av landet. Pågående kurser genomförs enligt plan. Vidare får ingen som bor i Skåne län delta i fysisk verksamhet som organiseras av Försvarsutbildarna fram till den 17 november. Det gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet.

Den som redan har antagits till en kommande kurs kommer att avbokas från kursen. Den som är på en pågående kurs får däremot slutföra den. De som blir avbokade från kommande kurser kommer att få ersättning som om de hade deltagit i kursen eftersom beslutet kommer så hastigt. Eventuellt uppkomna kostnader för bokade resor som inte kan avbokas kommer också att ersättas. Detta kommer att hanteras av respektive kursledning med samma blanketter och rutiner som vanligt.

Försvarsutbildarnas regionala utbildningsledare kommer att kontakta alla kurschefer under den aktuella perioden för att säkerställa att beslutet efterlevs och kursledningarna kommer att få i uppgift att kontakta alla som berörs.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare