Aktörsmöte 2021

För fjärde året genomförde Försvarsutbildarnas kansli Aktörsmöte där 30 myndigheter och regioner deltog i samtal kring hur Försvarsutbildarnas förstärkningsresurser stödjer totalförsvaret.

Jordbruksverket bidrog med erfarenheter av att ta emot frivilliga förstärkningsresurser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättade om vad som är på gång inom det relaterade området. Myndigheterna och regionerna var särskilt intresserad våra räddnings- och röjningsstyrkor och av de civila skyddsvakter som vi kan rekrytera men även av kriskommunikatörer.

Deltagande myndigheter och regioner var:
MSB
Jordbruksverket
Riksdagsförvaltningen
Riksgälden
Sjöfartsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Trafikverket
Åklagarmyndigheten

Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jönköping
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västra Götaland
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Kalmar
Region Skåne
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västmanland