Vi deltar i Almedalen

Vi genomför ett seminarium inom ramen för Försvarsforum som syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor.

Även i år deltar Försvarsutbildarna tillsammans med Kungl Krigsvetenskapsakademien och Allmänna Försvarsföreningen under Almedalsveckan i Visby.

Välkommen till vårt intressanta seminarium som genomförs under Almedalsveckan på fartyget Sigrid, Visby hamn.

Försvarsberedningen – i takt med tiden?

Datum: 1 juli 2019 kl. 10.00-11.30
Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn

Beskrivning av samhällsfrågan
Kan en motståndare spärra tillflödet av livsmedel och andra förnödenheter? Hur stor är risken för cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp? Vilka åtgärder behöver vi göra för att minska riskerna?

Utökad information om evenemanget
FörsvarsForum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA). FörsvarsForum startade 2014 som ett försvarsupplysningsprojekt inför försvarsbeslutet 2015 och har fortsatt sedan dess. Målet med FörsvarsForum är att upplysa allmänheten i försvarspolitiska frågor. Idag debatteras Försvarsberedningens slutrapport vad gäller avspärrning, cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter utformar regeringen sina förslag till riksdagen. Den 14 maj 2019 lämnade beredningen en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Medverkande

  • Björn von Sydow, Ordförande, Försvarsberedningen
  • Michael Claesson, Generalmajor, Försvarsmakten
  • Camilla Asp, Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Robert Dalsjö, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Sverker Göranson, Styresman, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA
  • Kristina Syk, Styrelseledamot, Allmänna Försvarsföreningen, AFF
  • Anna Wieslander, Moderator, Allmänna Försvarsföreningen, AFF

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.