Ny utbildningsledare och ny regionindelning

Den 1 augusti började Thommy Göransson som regional utbildningsledare i Försvarsutbildarna.

Anställningen av Thommy är en anpassning som vi gör eftersom Försvarsmakten ändrar sin organisation från den 1 januari 2020 med 4 militärregioner som ansvarar för produktion och vidmakthållande av hemvärnsförbanden.

Försvarsutbildarna förändrar därför organisationen så att vi har 4 regionala utbildningsledare och att regionindelningen är lika den som Försvarsmakten tillämpar.

Det innebär att nuvarande region syd delas i två regioner, region syd och väst. Vidare byter Försvarsutbildarna Värmland och Örebro från region mitt till nya region väst och Försvarsutbildarna Östergötland byter till region syd. Thommy kommer att vara utbildningsledare för nya region syd med placering på Revinge och Ulf Hammarlund blir utbildningsledare för region väst. Olle Svensson är kvar som utbildningsledare norr och Hans Klingvall är kvar som utbildningsledare i mitt. Anställningen av Thommy innebär ingen utökning av personalen på kansliet utan sker på ett utrymme som varit vakant sedan våren 2018.

Det finns inget exakt datum för när förändringen sker utan den kommer att genomföras efter höstkonferensen som är i slutet av oktober. Fram till dess gäller den nuvarande indelningen och Thommy kommer att arbeta parallellt med Ulf Hammarlund för att skolas in.

Kristoffer Bäckström, kommunikationschef


Bästa Försvarsutbildare!

Jag fick under försommaren ett erbjudande från Försvarsutbildarna som var lätt att ställa upp på. Erbjudandet innebär att jag från den 1 augusti är en av Era regionala utbildningsledare. Jag ber att få tacka för förtroendet och ser fram emot att få samarbeta med Er alla i olika sammanhang.

Det engagemang som finns inom oss försvarsutbildare för att på olika sätt bidra till vår försvarsvilja och totalförsvarsförmåga för att slå vakt om vår demokrati är imponerande. Omvärldsläget gör att våra utbildningar och övriga aktiviteter är starkt efterfrågade inom totalförsvarsfamiljen. En efterfrågan som jag tror kommer att vara ännu mer omfattande de kommande åren. Det innebär i sig att vi tillsammans kommer att behöva vidareutveckla vår verksamhet och ibland kanske hitta nya modeller för att kunna leva upp till totalförsvarets önskemål om stöd med utbildnings- och informationsaktiviteter. Jag hoppas att jag med mina tidigare erfarenheter från totalförsvarsfamiljen kan skapa denna vidareutveckling tillsammans med Er.

Uppväxt i en småföretagarfamilj hade jag fullt upp med att hinna med läxor och fotbollsspel. Efter studentexamen vid naturvetenskapliga programmet var det dags att genomföra värnplikten. Jag ryckte in som stridsvagnsgruppchef på P 7 och trivdes utmärkt med soldatlivet på Revingehed. Jag missade muck och ett antal år senare var jag istället vintersoldat och brigadchef på I 19 i Boden.

Den militära resan har inneburit möjligheten att leda allt från skyttegrupp till pansarbrigad. Finalen när det gäller förbandsledning var när jag fick uppdraget att under cirka sex månader vara ställföreträdande brigadchef för en av de multinationella brigaderna inom ramen för NATO-insatsen i Kosovo.

Förbandsledning ska ju varvas med stabstjänst och även här haft jag haft turen att få tjänstgöra på alla nivåer, från ÖB stab och faktiskt på samtliga operativa och taktiska nivåer. Här blev examensprovet att under cirka sex månader vara divisionsstabschef vid FN-insatsen i Liberia. Livet som FN-general under sex månader i ett tropiskt Afrika var unikt på många sätt och för mig kändes det naturligt att därefter avsluta min ’’militära karriär’’. Pojkaktigt kanske, men vår FN-styrka var större än de svenska markstridskrafterna så det kändes att det var dags att göra som Ingemar Stenmark och sluta när man är på topp.

Jag har alltid trivts tillsammans med mina soldater så valet var enkelt att tacka ja till ett erbjudande att bli rektor för en av Malmö Stads större gymnasieskolor. Efter sju läsår valde familjen att flytta ut till kronhjortarnas rike och jag bytte samtidigt uppdrag och blev rektor för en grundskola på Österlen.

Rektorsjobbet gav också utrymme för att skriva kontrakt med 46.Hemvärnsbataljonen och även att tacka ja till uppdrag inom Försvarsutbildarna i Skåne.

I skrivande stund är jag ställföreträdande bataljonchef inom Hemvärnet och förbundsordförande för Försvarsutbildarna i Skåne.

Privat är jag gift, har fyra barn och familjen bor som sagt på en gård vid vägs ände i kronhjortarnas rike på gränsen till Österlen. Mina fritidsintressen är kanske ganska klassiska, sport i de flesta former och jakt. Bästa platsen att följa en fotbollsmatch är ju på planen och därför ägnar jag även en del tid åt att vara fotbollsdomare.

Med vänliga hälsningar
Thommy Göransson
Regional utbildningsledare
thommy.goransson@forsvarsutbildarna.se
08-58774212


Försvarsutbildarnas nya regionindelning 2020

Region syd

 • Försvarsutbildarna Blekinge
 • Försvarsutbildarna Kalmar
 • Försvarsutbildarna Kronoberg
 • Försvarsutbildarna Norra Småland
 • Försvarsutbildarna Skåne
 • Försvarsutbildarna Östergötland

 

Region väst

 • Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal
 • Försvarsutbildarna Göteborg
 • Försvarsutbildarna Halland
 • Försvarsutbildarna Skaraborg
 • Försvarsutbildarna Värmland
 • Försvarsutbildarna Älvsborg
 • Försvarsutbildarna Örebro

 

Region mitt

 • Försvarsutbildarna Dalarna
 • Försvarsutbildarna Gotland
 • Försvarsutbildarna Gävleborg
 • Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland
 • Försvarsutbildarna Uppland
 • Försvarsutbildarna Västmanland

 

Region norr

 • Försvarsutbildarna Jämtland
 • Försvarsutbildarna Norrbotten
 • Försvarsutbildarna Västerbotten
 • Försvarsutbildarna Västernorrland

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.