Inställd verksamhet

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet i de län där Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda restriktioner.

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet i Gävleborgs- och Västernorrlands län. Sedan tidigare är verksamheten inställd i Dalarnas län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda restriktioner för Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län som följd av en ökande smittspridning i samhället. Folkhälsomyndighetens beslut innebär att Försvarsutbildarna ställt all verksamhet i de utpekade områdena men också att annan planerad verksamhet i övriga delar av landet påverkats genom bl a upptagningsområden för elever och kursledningar. Eventuella tillkommande nya regionala restriktioner från Folkhälsomyndigheten med konsekvenser för Försvarsutbildarnas verksamheter kommer att snarast omsättas i nya tillämpningsbestämmelser för kursverksamheten. Beslut om inställda aktiviteter kan därför komma att ske i sent läge. För detta ber vi om överseende.

Försvarsutbildarna ställer mot ovan in all planerad verksamhet för att inte ge upphov till en ökad smittspridning i:

 • Dalarnas län till och med 10 december
 • Gotlands län till och med 10 december
 • Gävleborgs län till och med 13 december
 • Hallands län till och med 24 november
 • Jönköpings län till och med 24 november
 • Kalmar län till och med 8 december
 • Kronobergs län till och med 26 november
 • Norrbottens län till och med 8 december
 • Skåne län till och med 17 november
 • Stockholms län till och med 19 november
 • Södermanlands län till och med 26 november
 • Uppsala län till och med 17 november
 • Värmlands län till och med 10 december
 • Västerbottens län till och med 8 december
 • Västernorrlands län till och med 13 december
 • Västmanlands län till och med 10 december
 • Västra Götalands län till och med 19 november
 • Örebro län till och med 24 november
 • Östergötlands län till och med 19 november

Verksamhetsstoppet kan komma att förlängas beroende på aktuellt smittspridningsbild regionalt och gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Pågående kurser kommer dock att fullföljas. Nu inställd verksamhet som skulle ha genomförts på uppdrag av Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer inte att omplaneras för genomförande senare under året. Vi hänvisar därför sökanden till motsvarande kurser för 2021. Information återfinns på www.forsvarsutbildarna.se/utbildning

Den som redan har antagits till en inställd kurs kommer att avbokas från kursen. Den som är på en pågående kurs får däremot slutföra den. De som blir avbokade från kommande kurser kommer att få ersättning som om de hade deltagit i kursen eftersom beslutet kommer i ett så sent läge. Eventuellt uppkomna kostnader för bokade resor som inte kan avbokas kommer också att ersättas. Detta kommer att hanteras av respektive kursledning med samma blanketter och rutiner som vanligt.

Försvarsutbildarnas regionala utbildningsledare kommer att kontakta alla kurschefer under den aktuella perioden för att säkerställa att alla nås av informationen och att beslutet efterlevs. Kursledningarna kommer att få i uppgift att kontakta alla som berörs.

 

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare