Normal verksamhet

Den 29 september så återgår Försvarsutbildarna till normal verksamhet på ett säkert sätt.

Försvarsutbildarna följer regeringens och Folkhälsomyndighetens regelverk avseende Coronaanpassningar och anpassar regelverket för verksamhet från den 29 september och framåt. Det innebär att vår verksamhet bedrivs enligt det ”nya normala”, det vill säga på ett sätt som minskar smittspridningen. Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.

Försvarsutbildarna rekommenderar att alla som erbjuds vaccin ska vaccinera sig, om inte för sin egen säkerhet, så för samhällets. Individer i riskgrupper som inte är vaccinerade uppmanas att avstå från kursverksamhet och övrig verksamhet om man känner oro för sin egen eller andras hälsa.

För verksamhet beställd av Försvarsmakten genomförs en dialog med Försvarsmakten om förutsättningarna om kursen kan genomföras smittsäkert eller inte samt om och i så fall vilka regler som ska gälla för kursen. Detta görs i samband med den ordinarie riskhanteringen enligt Marksäkerhetsordern.

Försvarsutbildarnas ordinarie regelverk för resor och utbildning gäller från den 29 september.

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare