Ungdomsskola – vår

Höllviksnäs, Malmö

Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika inriktningar.

BASKURS: Du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

FÖRDJUPNINGSKURS: Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare. Kursen omfattar försvarsmedicin, sambandstjänst, tillfällig bivack, fysiskt stridsvärde, militärt uppträdande och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA CBRN: Målet med kursen är att du ska kunna få en grundläggande förståelse för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel) inom Försvarsmakten. Kursen omfattar bland annat vilken skyddsmateriel som finns, hur indikering går till, brandtjänst och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Målet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper kring ledarskap, chefskap och om truppföring.

SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Målet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper kring trupputbildning, så som pedagogik, undervisningsformer samt planering och genomförande av utbildningspass.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2021-06-18
Slutdatum 2021-06-24
Sista anmälan 2021-05-28
Målgrupp Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år som är aktiva i en frivillig försvarsorganisation.
Särskild information Förkunskapskrav för respektive kurs är: BASKURS: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört introduktionskurs och fått ut din militära utrustning. FÖRDJUPNINGSKURS: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst en romb. SPECIALKURS TEMA CBRN: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb. SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 2 romber. SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 2 romber samt tidigare genomfört specialkursen tema Truppföring.
Övrig information Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans godkännande vid ansökan till kurs. För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet. 2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.