Ungdomsskola – vår

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt utmanande vecka.

Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika inriktningar.

BASKURS: Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom; försvarsmedicin, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk träning och mycket annat.

FÖRDJUPNINGSKURS: Du får fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare. Kursen omfattar försvarsmedicin, sambandstjänst, tillfällig bivack, fysiskt stridsvärde, militärt uppträdande och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA CBRN: Du får en grundläggande förståelse för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) stridsmedel inom Försvarsmakten. Kursen omfattar vilken skyddsmateriel som finns, hur indikering går till, brandtjänst m.m.

SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Du får grundläggande kunskaper kring ledarskap, chefskap och om truppföring.

SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Du får grundläggande kunskaper kring trupputbildning, så som pedagogik, undervisningsformer samt planering och genomförande av utbildningspass.

Kurstillfällen