Ungdom – tema språk

Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Kurstillfällen