Ungdom – tema överlevnad

Under den här kursen får du nyttiga överlevnadskunskaper under barmarksförhållanden, som till exempel kunskap om hur man gör upp eld, renar vatten och bygger skydd för övernattning.

Kurstillfällen