Ungdom – tema överlevnad

Under den här kursen får du nyttiga överlevnadskunskaper under barmarksförhållanden, som till exempel kunskap om hur man gör upp eld, renar vatten och bygger skydd för övernattning.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.