Ungdom – tema vildmark

Kursen syftar till att du ska få nyttiga vildmarkskunskaper under barmarksförhållanden.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.