Ungdom – tema luftvärn

Med den här kursen vill vi ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Under kursen får du en inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Veckan innehåller moment som har koppling till luftvärnet och de system som finns och ska anskaffas.

Kursen innehåller även studiebesök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation, information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se på materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.

Kurstillfällen

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.