Totalförsvarsinformation

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten och vi kan erbjuda dig både grund- och fördjupningskurser.

Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.