Militärtolk

Som militärtolk behärskar du det språk som talas i ett insatsområde och har dessutom de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara soldat.

Som militärtolk ska du fungera i en mängd olika sammanhang. Under en internationell insats kan du åka med sjukvårdsteamet ena dagen, nästa dag tolkar du i en by där ni möter personer som aldrig gått i skolan och den tredje tolkar du på ett möte med polischefer och provinsguvernören.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.