Övrigt

Här återfinns utbildningar för dig som i din befattning har behov att utveckla eller vidmakthålla din kompetens, till exempel uppträdande i vintermiljö eller verksamhetssäkerhet.

Övrigt

Fysiskt stridsvärde

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om behovet av konditions- och styrketräning samt näringslära, i syfte att bibehålla stridsvärdet.

Läs mer
Övrigt

Kurs i Krigsförbandsplanering

Syftet med kursen är att du, oberoende av din befattning, ska få en ökad förståelse och förmåga att planera verksamhet inom ditt förband och därmed bidra till att förbandet utvecklas.

Läs mer
Övrigt

Personligt stridsvärde i fält

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om personligt stridsvärde under barmarksförhållanden.

Läs mer
Övrigt

Verksamhetssäkerhet

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.

Läs mer
Övrigt

Vintertjänst – fördjupning

Kursen syftar till att du ska erhålla, bibehålla och utveckla din förmåga att lösa uppgifter i vintermiljö. Målet med kursen är att du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i vintertjänst i fjällmiljö, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Övrigt

Vintertjänst – grunder

Kursen syftar till att du ska erhålla, bibehålla och utveckla din förmåga att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Du ska få en grundlagd duglighet i vintertjänst, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Övrigt

Överlevnad – barmark

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.

Läs mer
Övrigt

Överlevnad – handledare, vinter

Syftet med kursen är att utbilda personal inom de frivilliga försvarsorganisationerna till handledare i överlevnad under vinterförhållanden.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.