Instruktör

Vi kompetensutbildar instruktörer inom bland annat sjukvård, CBRN och ungdomsverksamhet.

Instruktör

CBRN – instruktör, fortbildning

Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-kunskaper för att du ska kunna planera, genomföra och utvärdera CBRN-moment när du tjänstgör som instruktör.

Läs mer
Instruktör

Försvarsmedicin – instruktör GU-F

Syftet med kursen är att du som instruktör, med stöd av Försvarsutbildarna, ska få förmågan att förbereda, leda/genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som ingår i kursen GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Läs mer
Instruktör

Instruktör – CBRN

Kursen syftar till att du ska kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap (motsvarande CBRN - grundkurs och CBRN under GU-F).

Läs mer
Instruktör

Instruktör – fältkock

Kursen syftar till att du som instruktör ska få kompetens att kunna tjänstgöra som instruktör vid utbildning av fältkockar till hemvärnet.

Läs mer
Instruktör

Instruktör – miljö- och hälsoskydd

Syftet med kursen är att utbilda instruktörer inom området miljö- och hälsoskydd.

Läs mer
Instruktör

Instruktör – fysiskt stridsvärde

Kursen syftar till att utbilda instruktörer som kan ta ansvar för planering och genomförande av utbildning i fysiskt stridsvärde, samt kunna genomföra konditions- och styrketester.

Läs mer
Instruktör

Instruktörskurs – introduktion

Instruktörskurs introduktion vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig till instruktörer för de verksamheter som Försvarsutbildarna bedriver inom frivillig försvarsverksamhet. Syftet med kursen är att ge dig en möjlighet att visa att du är en av de blivande instruktörer som vi söker för att utbilda deltagare på våra kurser, kopplat till våra uppdrag och inom våra verksamheter.

Läs mer
Instruktör

Instruktörskurs – tillämpning ungdom

Kursen syftar till att ge dig en fortsatt utbildning för att erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Läs mer
Instruktör

Instruktörskurs – validering

Instruktörskurs validering vänder sig till dig som är intresserad av att fungera som instruktör för de verksamheter som Försvarsutbildarna bedriver inom frivillig försvarsverksamhet. Under kursen diskuterar vi tillsammans möjligheten att kunna validera dina kunskaper och färdigheter kopplat till våra uppdrag och verksamhet.

Läs mer
Instruktör

Skjutinstruktör – Ak4B

Kursen syftar till att du som instruktör ska kunna planera, genomföra och utvärdera grund- och skjutövningar med grupp.

Läs mer
Instruktör

Skjutinstruktör – gevär 22

Kursen syftar till att du som instruktör ska kunna planera, genomföra och utvärdera grund- och skjutövningar med grupp. Skjutövningarna genomförs med gevär 22 long.

Läs mer
Instruktör

Ungdomsinstruktörskurs

Detta är en vidareutbildning för dig som vill bli instruktör och verka inom ungdomsverksamheten.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.