Informationstjänst

Informationsbefälet i en hemvärnsbataljon är länken mellan bataljonen och omvärlden genom media.

Informationsbefäl i en hemvärnsbataljonsstab har i uppgift att genom media synliggöra hemvärnets verksamhet för allmänheten och därmed skapa förståelse för de insatser som hemvärnsförbanden gör i fred, kris och krig.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.