Fältarbeten

Pionjärförbanden är en nationell resurs som genomför fältarbeten för rörlighet; såsom minspaning och minvarning, broläggning och vägreparationer för terrängfordon.

Pionjärer stöttar även förbanden på stridsfältet genom att exempelvis försvåra fientliga styrkors framryckning och därmed öka våra möjligheter att försvara oss. De genomför verksamhet som exempelvis innehåller ämnen som minering, minröjning och sprängning samt olika typer av maskinarbeten.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.