Militär

Försvarsutbildarna utbildar till befattningar i insatsorganisationen, till exempel hemvärnsförbanden, och för att kunna stödja med rekrytering och instruktörer för olika utbildningsinsatser.

Vill du bland annat bli sjukvårdare, pionjär, CBRN-soldat som hanterar farliga ämnen, informationsbefäl eller fältkock i Hemvärnet så har vi utbildningar för dig. Vi har även andra kompetenshöjande utbildningar.

Militär

CBRN

Här återfinns utbildningar som riktar sig till dig som är intresserad av att delta i CBRN-verksamhet. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen.

Läs mer
Militär

Fältarbeten

Pionjärförbanden är en nationell resurs som genomför fältarbeten för rörlighet; såsom minspaning och minvarning, broläggning och vägreparationer för terrängfordon.

Läs mer
Militär

Fältartist

Fältartisternas kurser ger dig större kunskap och fördjupad insikt om hur det är att vara Fältartist och hur det är eller kan vara att genomföra personalvård inom Försvarsmakten med musik och underhållning som verktyg.

Läs mer
Militär

Fältkock

Som fältkock är det din uppgift att planera, tillaga och servera tre måltider om dagen till soldaterna i ditt förband.

Läs mer
Militär

Informationstjänst

Informationsbefälet i en hemvärnsbataljon är länken mellan bataljonen och omvärlden genom media.

Läs mer
Militär

Militär grundutbildning

Försvarsutbildarna genomför grundläggande militär utbildning för blivande specialister i hemvärnet.

Läs mer
Militär

Militärtolk

Som militärtolk behärskar du det språk som talas i ett insatsområde och har dessutom de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara soldat.

Läs mer
Militär

Prova-på-utbildning

För dig som är intresserad av Försvarsmakten och dess verksamhet men vill prova på innan du gör ett aktivt val kan vi erbjuda en helgkurs som heter Military Weekend.

Läs mer
Militär

Sjukvård

Den huvudsakliga uppgiften som sjukvårdare i Försvarsmakten är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.

Läs mer
Militär

Totalförsvarsinformation

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten och vi kan erbjuda dig både grund- och fördjupningskurser.

Läs mer
Militär

Övrigt

Här återfinns utbildningar för dig som i din befattning har behov att utveckla eller vidmakthålla din kompetens, till exempel uppträdande i vintermiljö eller verksamhetssäkerhet.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.