Kurskatalog och blanketter

Här hittar du Försvarsutbildarnas kurskatalog i pdf-format samt blanketter som ska kan behövas bifogas vid olika typer av kurser.

Kurskatalog

Försvarsutbildarnas tryckta kurskatalog skickas ut två gånger per år till alla medlemmar tillsammans med tidningen Försvarsutbildaren. Vinter/vårkatalogen kommer normalt ut i oktober medan sommar/höstkatalogen kommer i februari.
Det är dock informationen på hemsidan som är aktuell då kurser kan ha tillkommit eller ändringar kan ha skett efter katalogens tryck.

blanketter

Vid ansökan till ungdomskurser eller till kurser där det krävs förbandschefs underskrift (motsvarande) ska följande bilagor bifogas ansökan:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.