Verksamhetssäkerhet

Umeå

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet vid utbildning samt vilka förebyggande åtgärder du kan göra.

Kursen omfattar bland annat utbildning i:

- arbetsmiljö- och samordningsansvar,
- hur man rapporterar tillbud, skador och olyckor,
- riskhantering i samband med utbildningssituationer,
- Försvarsmaktens Marksäkerhetsorder och de rutiner som är kopplade till denna order.

Kursen innehåller kunskapsuppbyggande teoretiska moment samt grupparbeten och diskussioner kopplat till olika applikatoriska exempel, där verksamhetssäkerhetsfrågor är i fokus.

Kursdetaljer

Kursplats Umeå
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2021-10-03
Sista anmälan 2021-08-30
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är medlem, funktionär, instruktör, kurschef eller adjutant i en frivillig försvarsorganisation och är delaktig i arbetsmiljö- och/eller verksamhetssäkerhetsarbete.
Övrig information Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.