Verksamhetssäkerhet

Karlskrona

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet vid utbildning samt vilka förebyggande åtgärder du kan göra.

Kursen omfattar bland annat utbildning i:

- arbetsmiljö- och samordningsansvar,
- hur man rapporterar tillbud, skador och olyckor,
- riskhantering i samband med utbildningssituationer,
- Försvarsmaktens Marksäkerhetsorder och de rutiner som är kopplade till denna order.

Kursen innehåller kunskapsuppbyggande teoretiska moment samt grupparbeten och diskussioner kopplat till olika applikatoriska exempel, där verksamhetssäkerhetsfrågor är i fokus.

Kursdetaljer

Kursplats Karlskrona
Startdatum 2020-11-06
Slutdatum 2020-11-08
Sista anmälan 2020-10-05
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är medlem/funktionär/instruktör/kurschef eller adjutant i en frivillig försvarsorganisation och är delaktig i arbetsmiljö- och/eller verksamhetssäkerhetsarbete.
Övrig information Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.