Totalförsvarsinformation – grundkurs

Boden

Kursen syftar till att du ska kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra introduktion till nya medlemmar.

Kursen innehåller:

- fördjupning inom ämnena totalförsvarsinformation, samhällets krisberedksap och informationspåverkan genom föreläsningar, seminariebehandling och diskussioner,

- planering och genomförande av totalförsvarsinformationstillfällen.

Kursdetaljer

Kursplats Boden
Startdatum 2021-04-30
Slutdatum 2021-05-02
Sista anmälan 2021-03-29
Målgrupp Kursen är avsedd för medlemmar, funktionärer och instruktörer i frivilliga försvarsorganisationer.
Särskild information Du ska ha ett intresse för att fördjupa dig inom totalförsvarsinformation och ha grundläggande kunskap om försvarets verksamhet och samhällets krisberedskapssystem.
Övrig information Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.