Totalförsvar – grunder

Kursen ger en förståelse för innebörden av Totalförsvaret idag, från den enskildes ansvar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmaktens roller och var frivilliga försvarsorganisationernas uppgift är i sammanhanget.

Kurstillfällen