Stridsutbildning för specialister i Hemvärnet

Eksjö

Under grundutbildningen (till exempel GU-F) har du som specialist (avtalspersonal) fått en mycket grundläggande och kortfattad utbildning i strid. Fokus har då legat på att utbilda dig i att kunna uppträda enskilt.

Under denna kurs tar vi ett steg till och utbildar dig i grunderna att uppträda inom stridspar. Detta kommer att ske med både lös och skarp ammunition och enligt publikationen SoldF.

Kursen omfattar bland annat:
- repetition av enskild soldats/stridspars uppträdande och strid,
- stridspar utgående och uppträdande,
- åtgärder vid stridskontakt.

Kursdetaljer

Kursplats Eksjö
Startdatum 2020-09-11
Slutdatum 2020-09-13
Sista anmälan 2020-08-01
Målgrupp Kursen är i första hand öppen att söka för dig som är krigsplacerad som specialist på 33.hemvärnsbataljonen, det vill säga sjukvårdare, mcordonnans, fordonsförare, hundförare, signalist, stabsassistent, flygförare, kock samt pionjärsoldat. I mån av plats även för dig som är krigsplacerad på övrig befattning på 33.hvbat samt från närliggande hemvärnsförband.
Särskild information Du ska: - ha genomfört militär grundutbildning, - ha fysisk förmåga och förutsättningar för att genomföra en relativt krävande kurs, - medföra ditt personliga eldhandvapen till kursen. Prata med kompanichef eller motsv innan du söker kursen så att detta kan lösa sig praktiskt.