Sjukvårdskurs – FRG, MTE och RR-styrka

Kursen är avsedd för dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning inom din egen organisation och ingår i en frivillig resursgrupp (FRG), motor- och transportenhet (MTE) eller en räddnings- och röjningsstyrka (RR-styrka).