Samverkan och ledning

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt stabsmetodik och arbete i stab på myndighetsnivå.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2022-12-02 kl. 13:00
Slutdatum 2022-12-04 kl. 15:00
Sista anmälan 2022-10-17
Målgrupp För dig som har civilt avtal med en kommun, region eller en myndighet i stabsbefattning. Exempel på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, kommunikatör, CBRN-sakkunnig, MTE-ledare (motor- och transportenhet) eller logistiker men även stabspersonal i kommuners Frivilliga Resursgrupper (FRG).
Särskild information Du ska ha genomfört Krisberedskap - grunder alternativt Grundkurs krisberedskap samt Krisberedskap - fördjupning mot stabsbefattning.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.