Samverkan och ledning

Väddö kursgård, Stockholm

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt stabsmetodik och arbete i stab på myndighetsnivå.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2021-11-13
Slutdatum 2021-11-14
Sista anmälan 2021-10-03
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket eller kriskommunikatör, CBRN-sakkunnig, transportledare, logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. Även du som är FRG-ledare kan söka till kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Grundkurs krisberedskap alternativt Krisberedskap - grunder inom de senaste tre åren samt vara väl insatt i ditt uppdrag som förstärkningsresurs.
Övrig information Du behöver inte ha genomfört Svenska Lottakårens stabskurs för att gå den här kursen.