Samverkan och ledning

Väddö kursgård, Stockholm

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

'Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar' är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.

Förutsättningar för detta är att relevanta utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt är etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat utbildning, träning och övning.

Kursen innehåller bland annat; utgångspunkter, förhållningssätt, arbetssätt och kunskapsmål i 'Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar'.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2021-05-07
Slutdatum 2021-05-09
Sista anmälan 2021-03-22
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket eller kriskommunikatör, CBRN-sakkunnig, transportledare, logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. Även du som är FRG-ledare kan söka till kursen.
Särskild information Du ska ha genomfört Grundkurs krisberedskap alternativt Krisberedskap - grunder inom de senaste tre åren samt vara väl insatt i ditt uppdrag som förstärkningsresurs.
Övrig information Du behöver inte ha genomfört Svenska Lottakårens stabskurs för att gå den här kursen.