Samverkan och ledning

Tylebäck Kursgård, Halmstad

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

'Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar' är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.

Förutsättningar för detta är att relevanta utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt är etablerade i det dagliga arbetet genom bland annat utbildning, träning och övning.

Kursen innehåller bland annat; utgångspunkter, förhållningssätt, arbetssätt och kunskapsmål i 'Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar'.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2020-12-04
Slutdatum 2020-12-06
Sista anmälan 2020-10-23
Målgrupp Kursen är till för dig inom de frivilliga försvarsorganisationerna som har eller är på väg mot avtal med främst länsstyrelse och central myndighet i stabsbefattning. Det kan vara som kriskommunikatör, stabspersonal från SBS för Jordbruksverket, transportledare, logistiker och även FRG ledare.
Särskild information Du ska ha genomfört Grundkurs Krisberedskap eller Krisberedskap - grunder inom de senaste tre åren samt vara väl insatt i ditt uppdrag som förstärkningsresurs.
Övrig information Du behöver inte ha genomfört Svenska Lottakårens Stabskurs för att gå den här kursen.