Överlevnad – barmark

Camp Ånn, Östersund

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.
Målsättningen är att du ska kunna lösa uppgifter med bibehållet personligt stridsvärde under svåra förhållanden och klara av nöd- och bristsituationer.

Under inledningen av kursen sker grundläggande utbildning som sedan följs av drygt två dygn i fält med praktiska moment.

Kursen innehåller i stort följande:

- gör upp eld,
- bivackmetoder,
- hitta och rena vatten,
- vilda växter som föda,
- jakt- och fiskemetoder,
- personligt stridsvärde (till exempel hygien),
- förflyttning och orientering (med stöd av naturens tecken).

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2021-08-01
Slutdatum 2021-08-06
Sista anmälan 2021-06-07
Målgrupp Kursen är avsedd för all militär personal som har en placering i insatsorganisationen, till exempel i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Den är även lämplig för instruktörer.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat. Utbildningen kräver god fysik.