Överlevnad – barmark introduktion

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.