Media gaming

Kursen syftar till att du efter genomförd utbildning ska kunna delta i en Media Gaminggrupp i Försvarsmaktens övningar.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.