Ledarskapsutbildning för Reservofficerare

Camp Ånn, Åre

Målet med utbildningen är att du ska få:

- kunskap och förståelse avseende ledarskapsmodellen (UGL) och ledarskap kopplat till grupputveckling,
- förmåga att reflektera över och utveckla egna ledarhandlingar, för att nå högre effektivitet,
- kunskap om och metoder/verktyg för att skapa effektive team,
- kunskap och förståelse inom försvarsinformation samt Försvarsmaktens tillväxt idag och planerad utveckling,
- kunskap och förståelse om svenska totalförsvaret och dess framtida uppbyggnad,
- kunskap och förståelse i folkrätt med fokus på staters och den enskildes rättigheter och skyldigheter på stridsfältet.

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Åre
Startdatum 2024-04-18
Slutdatum 2024-04-21
Sista anmälan 2024-03-01
Målgrupp Kursen är avsedd för svenska reservofficerare.
Övrig information Ange din förbandstillhörighet och om möjligt anställningsnummer i Försvarsmakten i samband med ansökan. Kursen genomförs i sambarbete med Militärhögskolan Halmstad.