Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Höllviksnäs, Malmö

Kursen ger dig förmåga att genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

- omvärldsläget
- vilka värden vi försvarar
- vilken värdegrund vi har
- totalförsvarets organisation och uppgifter
- frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
- totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationers medlemmar
- vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2022-09-09
Slutdatum 2022-09-11
Sista anmälan 2022-08-09
Målgrupp För dig som ska bli informatör för nya medlemmar.
Särskild information Du bör ha grundläggande kunskaper om totalförsvaret och din egen frivilliga försvarsorganisation. Du ska ha en vana att tala inför åhörare.
Övrig information Du bör ha möjlighet att hålla minst två introduktionsutbildningar per år.