Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Camp Ånn, Östersund

Kursen ger dig förmåga att genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

- omvärldsläget
- vilka värden vi försvarar
- vilken värdegrund vi har
- totalförsvarets organisation och uppgifter
- frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
- totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationers medlemmar
- vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang

Kursdetaljer

Kursplats Camp Ånn, Östersund
Startdatum 2021-09-24
Slutdatum 2021-09-26
Sista anmälan 2021-08-16
Målgrupp Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion för nya medlemmar i sina respektive organisationer.
Särskild information Du bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation. Vidare ska du ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare.
Övrig information Efter genomförd kurs ska du kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år.
Kurskod C19352 Flyttad – ny tid kommer