Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

- omvärldsläget,
- vilka värden vi försvarar,
- vilken värdegrund vi har,
- totalförsvarets organisation och uppgifter,
- frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation,
- totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar,
- vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2020-11-20
Slutdatum 2020-11-22
Sista anmälan 2020-11-01
Målgrupp Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion av nya medlemmar i sina respektive organisationer.ldning för nya medlemmar.
Särskild information Du bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation samt ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare.
Övrig information Efter genomförd kurs ska du kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år.